LEKÁRSKA SLUŽBA

LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI

Liptovský Mikuláš, Jilemnického 22
MUDr.Vlastimír Kapcát
tel. +421 44 5563111

- ošetrenie

- lekár priamo na hotel k pacientovi

- zahraniční pacienti v prípade úrazu transport do zahraničia v sprievode záchranára a lekára

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU

Liptovský Mikuláš, Palučanská 23
tel. +421 44 5563110, +421 44 5563111, +421 911 562450

POLIKLINIKA

Liptovský Mikuláš, Jánošíkovo nábrežie
tel. +421 44 5521271-2, 5522441, 5522944

LEKÁRNE, Liptovský Mikuláš

Lekáreň Ambra, Jilemnického 22
tel. +421 44 5524931

Lekáreň Apia, Námestie osloboditeľov 18
tel. +421 44 5522201

Lekáreň Avicena, Štúrova 36
tel. +421 44 5523454

Lekáreň Sabadilla, Námestie mieru 1
tel. +421 44 5521318

Lekáreň Tilia, Nábr. 4. apríla
tel. +421 44 5524444