Dovolená pro návštěvníky ze zahraničí


Vážení klienti, rádi bychom vás informovali, že v souvislosti s aktuálními protipandemickými opatřeními se zpřísňují podmínky přicestování ze zahraničí do Slovenské republiky. Od 19. července 2021 nabývá účinnosti nová Vyhláška 231/2021, kterou se nařizují opatření při ohrožení veřejného zdraví ke karanténním povinnostem osob po vstupu na území Slovenské republiky.

  1. REGISTRACE E-HRANICE: Každá osoba, která od 19.07.2021 vstoupí na území SR, se musí registrovat na korona.gov.sk/ehranica. Platí to pro všechny, i pro očkované osoby, i pro osoby uplatňující výjimku z absolvování karantény. Splnění této povinnosti kontroluje přímo na hranici policie. Pro možné zdržení je nutné při plánování cesty počítat s časovou rezervou.
  2. KARANTÉNA: Osoby vstupující na území Slovenska budou muset zůstat v karanténě 14 dnů, pokud osoby nemají žádné příznaky a zároveň nebyly během karantény testovány. Karanténu je však možné ukončit i dříve, a to po negativním výsledku RT-PCR testu, který lze podstoupit nejdříve v 5.den karantény. Objednání na testování je možné na stránce korona.gov.sk. Navíc děti do 12 jsou od testů osvobozeny a karanténa se jim skončí jako ostatním členům domácnosti (za předpokladu, že nemají žádné příznaky koronavirus), a to na 14. den karantény nebo po negativních výsledcích RT-PCR testů ostatní členy domácnosti (např. Rodiče či starších sourozenců). Očkovaná osoby předkládají očkovací průkaz GreenPass nebo Národní očkovací certifikát s QR kódem, případně jiný dokument v slovenském, českém nebo anglickém jazyce, který potvrzuje očkování z mimoevropských zemí. Karanténa platí i pro členy společné domácnosti, kteří necestovali. Například pokud se rozhodnete strávit karanténu u přátel na Slovensku, karanténu absolvují spolu s vámi. Bez testování trvá 14 dní. Pokud se takové osoby rozhodnou testovat, opět platí možnost nejdřívější testování na 5. den a po obdržení zprávy o negativním výsledku RT-PCR testu je možné karanténu ukončit. Karanténa není povinná pro osoby od 12 do 18 let, pokud nikdo jiný ve společné domácnosti nemá povinnou karanténu (platí přechodně do 9.8.2021), například pokud byla taková osoba na pobytu, výletě nebo v táboře. Osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou být očkovány, musí předložit potvrzení podle vzoru v příloze vyhlášky, zároveň musí mít negativní výsledek RT-PCR testu ne starší než 72 hodin. Další výjimky jsou uvedeny ve vyhlášce č. 231/2021.

Výjimky z karantény budou mít osoby, které jsou plně očkované.
Za plně očkovanou osobu se považuje:

  • osoba nejméně 14 dní ale ne více než 12 měsíců po aplikaci druhé dávky vakcíny proti onemocnění COVID-19 s dvoudávkové schématem,
  • osoba nejméně 21 dní ale ne více než 12 měsíců po aplikaci první dávky vakcíny proti onemocnění COVID-19 s jednodávkových schématem, nebo
  • osoba nejméně 14 dní a ne více než 12 měsíců po aplikaci první dávky vakcíny proti onemocnění COVID-19, pokud byla první dávka očkování proti onemocnění COVID-19 podána v intervalu do 180 dní od překonání onemocnění COVID-19.

Přechodné ustanovení

Karanténní izolace osob, kterým byla do 9. července 2021 aplikovaná dávka vakcíny proti onemocnění COVID-19 a které vstoupí na území Slovenské republiky nejpozději 2.8. 2021 do 6:00 hod, skončí i obdržením negativního výsledku RT-PCR testu na onemocnění COVID-19. Laboratorní diagnostiku na onemocnění COVID-19 je možné provést již v první den izolace. Po negativním výsledku testu se karanténa končí i dětem do 12 let bez podmínky testování, pokud nemají žádné příznaky koronavirus. Jiné výjimky pro karanténní povinnost najdete ve vyhlášce. Nadále budeme sledovat platná opatření, o kterých budeme informovat na této stránce.

Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na vaši návštěvu.

 

VSTUP NA ÚZEMÍ SR letectví

  • Vztahuje se na přílet na letiště na území Slovenska.
  • Každá osoba musí vyplnit formulář na stránce https://www.mindop.sk/covid/.
  • Při příletu ze zemí, které nejsou uvedeny v seznamu, se při příletu třeba prokázat negativním výsledkem RT-PCR testu ne starším než 72 hodin - platí i pro očkované osoby. Tato podmínka je stanovena proto, že cestující přicházejí rizikovým typem dopravy ze země, v níž hrozí zvýšené riziko nákazy epidemiologicky závažným variantou viru SARS-CoV-2. Kombinací registrace a testování se významně snižuje riziko zavlečení a následného nekontrolovaného šíření nových nebezpečnějších variant pandemického viru.
  • Seznam zemí, z nichž netřeba negativní test: Albánie, Andorra, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Čína, Česká republika, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko , Gruzie, Nizozemsko, Hongkong, Irsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Jižní Korea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Norsko, nový Zéland, Polsko, Rakousko, Rumunsko, San Marino, Severní Makedonii, Singapur, Slovinsko, Španělsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švýcarsko, Švédsko, Taiwan, Turecko, Ukrajina.

Odporúčame rúško

Umývajte si ruky, používajte rukavice alebo dezinfekciu na ruky

Odporúčame dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť (min. 2 metre)

Aktuální informace a opatření ve vodních parcích.

INFO