Ochrana zdraví

Zdraví a bezpečnost na prvním místě, abychom si společně mohli užívat chvíle plné relaxu.


Od 17.5.2021 vstoupily v platnost nová opatření ÚVZSR - na jejichž základě se všem provozovatelům umělých koupališť nařizuje dodržovat maximální kapacitu zařízení podle stupně varování COVID AUTOMAT-u.


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V AREÁLU AQUAPARKU

Každé osobě využívající služby Tatralandie doporučujeme před návštěvou areálu absolvovat testy na onemocnění COVID-19. Více informací nalezneteZDE (Vyhláška č. 217,)

Vstoupit do vodního parku Bešeňová je třeba s překrytými dýchacími cestami. Překryté dýchací cesty musí mít každý návštěvník po prostor šaten. Při pohybu po areálu již povinné rouško není. Ve smyslu vyhlášky 219/2021 od 17.6.2021

Upřednostňujeme platbu kartou, abychom eliminovali vzájemný kontakt, a mohli Vám bezpečně poskytovat naše služby.

Povinná dezinfekce rukou při vstupu a v areálu. Dezinfekční antibakteriální prostředky najdete označené a umístěné v celém areálu.

Zvýšená frekvence dezinfekce interiérů bude v pravidelných intervalech, bude zvýšená dezinfekce dotykových ploch a bude prováděna prostředky s virucidním účinkem.

Dodržování vzdálenosti dvou metrů mezi osobami, v prostorách pokladny, v celém areálu a taky na lehátkách.


Opatření jsou vypracovány na základě vydaných opatření Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky.


Relaxujme bezpečně!

  • Noste roušku, pokud není možné udržet si odstup alespoň 2 metry od cizích osob.
  • Chovejte se ohleduplně při kýchání nebo kašlání. Pokud máte přitom roušku, vyměňte nebo vyperte jej ihned, jak se dá. Pokud roušku právě nemáte, kašlete a kýchajte do ohnutého lokte nebo použijte kapesník, tu následně vyhoďte a umyjte si ruce.
  • Udržujte si odstup od ostatních osob minimálně 2 metry.
  • Myjte a dezinfikujte si ruce, často a důkladně (alespoň 20 sekund).
  • Dětem asistujte, ideálně hravě (pomocí básničky nebo písničky).
  • Nedotýkejte se rukama obličeje - očí, nosu, úst. Udržujte si sociální odstup.
  • Nepodávejte si ruce, vyhýbejte se objímání či líbání s jinými lidmi, nejezte s nimi ze stejného talíře, nepoužívejte stejný nádobí, skleničky ani ručníky. A při kašlání a kýchání si zakrývejte ústa loktem nebo kapesníkem.
  • Vyhýbejte se kontaktu s plochami, kde by se virus mohl vyskytovat (zábradlí, lavičky, kliky apod.).
  • Nenavštěvujte koupaliště, pokud jste nemocní nebo máte příznaky onemocnění.
  • Zvýšenou pozornost věnujte dodržování hygienických návyků dětí; jejich pohyb po koupališti mějte pod kontrolou.

FAQ
FAQ

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se provozu areálu vodního parku.

Zjisti více
Dovolenka pre návštevníkov zo zahraničia
Dovolenka pre návštevníkov zo zahraničia

Aktuálne platné pravidlá pre vstup na územie Slovenskej Republiky

Zisti viac

Webkamery Bešeňová

V případě, že chcete nahlédnout do našeho vodního parku nebo se chcete přesvědčit o počasí, viz webkamery.

WEBKAMERY

 

Aktuální informace a opatření ve vodních parcích.

INFO