Ochrana zdraví

Zdraví a bezpečnost na prvním místě, abychom si společně mohli užívat chvíle plné relaxu.


Proto dodržování následujících opatření zaručuje Vám, i naším zaměstnancům bezpečné místo, kde můžete zapomenout na problémy, a užívat si příjemné chvíle v aquaparku.


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V AREÁLU AQUAPARKU

Od 1.září 2020 vstupují v platnost nové preventivní opatření Úřadu veřejného zdravotnictví SR týkající se okamžité kapacity akvaparků, která po novém nesmí přesáhnout 1000 osob.

Vstup do vodního parku Bešeňová je možný výlučně s překrytými dýchacími cestami a to buď rouškou, šátkem nebo šálou; platí pro vstupní vestibul a společné prostory šaten. Toto nařízení se nevztahuje na pobyt v bazénech, wellness centru, saunovém světě a gastronomických zařízeních.

Při vstupu do aquaparku bude návštěvníkům měřena teplota. Osoby s teplotou vyšší než 37,2 ° C, nebudou moci být puštění do areálu.

Upřednostňujeme platbu kartou, abychom eliminovali vzájemný kontakt, a mohli Vám bezpečně poskytovat naše služby.

Povinná dezinfekce rukou při vstupu a v areálu. Dezinfekční antibakteriální prostředky najdete označené a umístěné v celém areálu.

Zvýšená frekvence dezinfekce interiérů bude v pravidelných intervalech, bude zvýšená dezinfekce dotykových ploch a bude prováděna prostředky s virucidním účinkem.

Dodržování vzdálenosti dvou metrů mezi osobami, v prostorách pokladny, v celém areálu a taky na lehátkách.


PROVOZNÍ OPATŘENÍ VODNÍHO PARKU

AREÁL AQUAPARKU

Pitné fontánky budou mimo provoz.


Ochrana zdraví aquaparků je seznam bezpečnostních opatření, které jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci aquaparku, kteří platbou za službu dávají souhlas k jejich dodržování.

Opatření jsou vypracovány na základě vydaných opatření Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky, které vstoupily v platnost od 19.6.2020


Relaxujme bezpečně!

  • Noste roušku, pokud není možné udržet si odstup alespoň 2 metry od cizích osob.
  • Chovejte se ohleduplně při kýchání nebo kašlání. Pokud máte přitom roušku, vyměňte nebo vyperte jej ihned, jak se dá. Pokud roušku právě nemáte, kašlete a kýchajte do ohnutého lokte nebo použijte kapesník, tu následně vyhoďte a umyjte si ruce.
  • Udržujte si odstup od ostatních osob minimálně 2 metry.
  • Myjte a dezinfikujte si ruce, často a důkladně (alespoň 20 sekund).
  • Dětem asistujte, ideálně hravě (pomocí básničky nebo písničky).
  • Nedotýkejte se rukama obličeje - očí, nosu, úst. Udržujte si sociální odstup.
  • Nepodávejte si ruce, vyhýbejte se objímání či líbání s jinými lidmi, nejezte s nimi ze stejného talíře, nepoužívejte stejný nádobí, skleničky ani ručníky. A při kašlání a kýchání si zakrývejte ústa loktem nebo kapesníkem.
  • Vyhýbejte se kontaktu s plochami, kde by se virus mohl vyskytovat (zábradlí, lavičky, kliky apod.).
  • Nenavštěvujte koupaliště, pokud jste nemocní nebo máte příznaky onemocnění.
  • Zvýšenou pozornost věnujte dodržování hygienických návyků dětí; jejich pohyb po koupališti mějte pod kontrolou.

Webkamery Bešeňová

V případě, že chcete nahlédnout do našeho vodního parku nebo se chcete přesvědčit o počasí, viz webkamery.

WEBKAMERY