DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
OBCHODNÉ PODMIENKY DODÁVKY ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY - STIAHNUŤ

PODIEL JEDNOTLIVÝCH ZDROJOV NA VÝROBE A SPOTREBE EL. ENERGIE - STIAHNUŤ

PRAVIDLÁ PRE ROZVRHOVANIE AKTÍV A PASÍV, NÁKLADOV A VÝNOSOV - STIAHNUŤ

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MDS - STIAHNUŤ

INTEN - EURA OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ MDS - STIAHNUŤ

POVOLENIE NA PODNIKANIE (ELEKTRINA) - STIAHNUŤ

POVOLENIE NA PODNIKANIE (TEPLO) - STIAHNUŤ

FAKTOR PRIMÁRNEJ ENERGIE 2016 - STIAHNUŤ

POTVRDENIE o pôvode E z VÚ KVET - STIAHNUŤ

ŠTANDARDY KVALITY E 2015 (DISTRIBÚCIA) - STIAHNUŤ

ŠTANDARDY KVALITY E 2015 (DODÁVKA) - STIAHNUŤ

ŠTANDARDY KVALITY E 2016 (DISTRIBÚCIA) - STIAHNUŤ

ŠTANDARDY KVALITY E 2016 (DODÁVKA) - STIAHNUŤ

ŠTANDARDY KVALITY T 2015 - STIAHNUŤ

ŠTANDARDY KVALITY T 2016 - STIAHNUŤ

ŠTANDARDY KVALITY T 2017 (A) - STIAHNUŤ

ŠTANDARDY KVALITY T 2017 (B) - STIAHNUŤ

ŠTANDARDY KVALITY T 2018 - STIAHNUŤ

URSO (E) CENOVÉ ROZHODNUTIE 2015-2016 (DISTRIBÚCIA TARIFY 0279 2014 NA 2014) - STIAHNUŤ

URSO (E) CENOVÉ ROZHODNUTIE 2015-2016 (DODÁVKA 0133 2014 NA 2015) - STIAHNUŤ

URSO (E) CENOVÉ ROZHODNUTIE 2016 (DODÁVKA 0133 2014 NA 2015 A 2016) - STIAHNUŤ

URSO (T) CENOVÉ ROZHODNUTIE 2017-2021 - STIAHNUŤ

URSO (T) CENOVÉ ROZHODNUTIE 2015-2016 - STIAHNUŤ

URSO CENY 2015 - STIAHNUŤ

URSO CENY 2016 - STIAHNUŤ

PODIEL DODÁVKY TEPLA 2018 - STIAHNUŤ

CELKOVÁ ÚČINNOSŤ VÚ KVET 2018 - STIAHNUŤ