Ochrana zdravia

Zdravie a bezpečnosť na prvom mieste, aby sme si spoločne mohli užívať chvíle relaxu v srdci Liptova.


FAQ
FAQ

Odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa prevádzky areálu aquaparku.

Zisti viac

Od 15. októbra 2020 vstupujú do platnosti nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR na základe ktorých, budú všetky aquaparky, kúpaliská a plavárne dočasne uzavreté. 
Čoskoro SME TU opäť PRE VÁS. 
Vaše termálne srdce Liptova.


AKTUÁLNE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V AREÁLI AQUAPARKU

Vstup do Vodného parku Bešeňová je možný výlučne s prekrytými dýchacími cestami a to buď rúškom, šatkou alebo šálom; platí pre vstupný vestibul a spoločné priestory šatní.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na pobyt v bazénoch, saunovom svete a gastronomických zariadeniach.

Pri vstupe do aquaparku bude návštevníkom meraná teplota. Osoby s teplotou vyššou ako 37,2 °C, nebudú môcť byť pustení do areálu.

Uprednostňujeme platbu kartou, aby sme eliminovali vzájomný kontakt, a mohli Vám bezpečne poskytovať naše služby.

Povinná dezinfekcia rúk pri vstupe a v areáli. Dezinfekčné antibakteriálne prostriedky nájdete označené a umiestnené v celom areáli.

Zvýšená frekvencia dezinfekcie interiérov bude v pravidelných intervaloch, bude zvýšená dezinfekcia dotykových plôch a bude vykonávaná prostriedkami s virucídnym účinkom.

Dodržiavanie vzdialenosti dvoch metrov medzi osobami, v priestoroch pokladne, v celom areáli a tak isto aj na lehátkach.


PREVÁDZKOVÉ OPATRENIA AQUAPARKU

AREÁL AQUAPARKU

Pitné fontánky sú mimo prevádzky.


Ochrana zdravia aquaparkov je zoznam bezpečnostných opatrení, ktoré sú povinní dodržiavať všetci návštevníci aquaparku, ktorí platbou za službu dávajú súhlas na ich dodržiavanie.

Opatrenia sú vypracované na základe vydaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.


Relaxujme bezpečne!

  • Noste rúško, ak nie je možné udržať si odstup aspoň 2 metre od cudzích osôb.
  • Správajte sa ohľaduplne pri kýchaní alebo kašľaní. Ak máte pritom rúško, vymeňte alebo operte ho ihneď, ako sa dá. Ak rúško práve nemáte, kašlite a kýchajte do ohnutého lakťa alebo použite vreckovku, tú následne vyhoďte a umyte si ruky.
  • Udržujte si odstup od ostatných osôb minimálne 2 metre.
  • Umývajte a dezinfikujte si ruky, často a dôkladne (aspoň 20 sekúnd). Deťom asistujte, ideálne hravo (pomocou básničky alebo pesničky).
  • Nedotýkajte sa rukami tváre – očí, nosa, úst. A pri kašlaní a kýchaní si zakrývajte ústa lakťovým ohybom alebo vreckovkou.
  • Udržujte si sociálny odstup. Nepodávajte si ruky, vyhýbajte sa objímaniu či bozkávaniu s inými ľuďmi, nejedzte s nimi z rovnakého taniera, nepoužívajte rovnaký riad, poháre ani uteráky.
  • Vyhýbajte sa kontaktu s plochami, kde by sa vírus mohol vyskytovať (zábradlie, lavičky, kľučky a pod.).
  • Nenavštevujte kúpalisko, ak ste chorí alebo máte príznaky ochorenia.
  • Zvýšenú pozornosť venujte dodržiavaniu hygienických návykov detí; ich pohyb po kúpalisku majte pod kontrolou.

Webkamery Bešeňová

V prípade, že chcete nahliadnuť do nášho vodného parku alebo sa chcete presvedčiť o počasí, pozrite si webkamery.

WEBKAMERY

 

Aktuálne informácie a opatrenia v aquaparkoch.

INFO