Ochrana zdravia

Zdravie a bezpečnosť na prvom mieste, aby sme si spoločne mohli užívať chvíle relaxu v srdci Liptova.


Dôležité

V zmysle  Vyhlášky č. 240  §2 bod č.3 písm e.) a g.) sú umožnené vstupy do vodného parku aj osobám iným ako v režime OTP  (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19), alebo plne očkovaným osobám - platí do 19.9.2021

 

Od 20.9.2021, prechádza okres Ružomberok do fázy Ostražitosti, preto budú umožnené vstupy do vodného parku výlučne osobám v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19).

Pravidlá fungovania areálu v zmysle  Vyhlášky č. 240/2021 platnej od 16.8.:

 • Vo fáze monitoringu okresu Ružomberok je umožnený vstup do areálu aj pre iné osoby ako OTP alebo plne zaočkovaní (okrem wellness)
 • Kým je  okres Ružomberok  vo fáze monitoringu podľa Covid automatu, nie sú určené žiadne kapacitné obmedzenia.
 • Wellness & Spa Harmónia je obmedzená na 50% svojej kapacity, bez povinnosti preukázať sa testom
 • Naďalej platí výnimka pre umelé kúpaliská – návštevníci nemusia mať v areáli vodného parku prekryté dýchacie cesty


PRAVIDLÁ FUNGOVANIA VODNÉHO PARKU BEŠEŇOVÁ OD 20.9.2021 NÁJDETE TU ⇒ 


AKTUÁLNE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri návšteve umelých kúpalísk, ktoré poskytujú služby aj osobám iným ako v režime OTP alebo osobám plne očkovaným v okresoch v stupni Monitoring podľa COVID automatu, nie je potrebné sa preukázať negatívnym PCR alebo AG testom.

Pri vstupe do vodného parku je nutné prekryť dýchacie cesty, po priestor šatní. V zmysle vyhlášky 237/2021 od 16.8.2021 to nie je nutné pri pohybe vnútri areálu.

Uprednostňujeme platbu kartou, aby sme eliminovali vzájomný kontakt, a mohli Vám bezpečne poskytovať naše služby.

Povinná dezinfekcia rúk pri vstupe a v areáli. Dezinfekčné antibakteriálne prostriedky nájdete označené a umiestnené v celom areáli.

Zvýšená frekvencia dezinfekcie interiérov bude v pravidelných intervaloch, bude zvýšená dezinfekcia dotykových plôch a bude vykonávaná prostriedkami s virucídnym účinkom.

Dodržiavanie vzdialenosti dvoch metrov medzi osobami, v priestoroch pokladne, v celom areáli a tak isto aj na lehátkach.


Opatrenia sú vypracované na základe vydaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.


Relaxujme bezpečne!

 • Noste rúško, ak nie je možné udržať si odstup aspoň 2 metre od cudzích osôb.
 • Správajte sa ohľaduplne pri kýchaní alebo kašľaní. Ak máte pritom rúško, vymeňte alebo operte ho ihneď, ako sa dá. Ak rúško práve nemáte, kašlite a kýchajte do ohnutého lakťa alebo použite vreckovku, tú následne vyhoďte a umyte si ruky.
 • Udržujte si odstup od ostatných osôb minimálne 2 metre.
 • Umývajte a dezinfikujte si ruky, často a dôkladne (aspoň 20 sekúnd). Deťom asistujte, ideálne hravo (pomocou básničky alebo pesničky).
 • Nedotýkajte sa rukami tváre – očí, nosa, úst. A pri kašlaní a kýchaní si zakrývajte ústa lakťovým ohybom alebo vreckovkou.
 • Udržujte si sociálny odstup. Nepodávajte si ruky, vyhýbajte sa objímaniu či bozkávaniu s inými ľuďmi, nejedzte s nimi z rovnakého taniera, nepoužívajte rovnaký riad, poháre ani uteráky.
 • Vyhýbajte sa kontaktu s plochami, kde by sa vírus mohol vyskytovať (zábradlie, lavičky, kľučky a pod.).
 • Nenavštevujte kúpalisko, ak ste chorí alebo máte príznaky ochorenia.
 • Zvýšenú pozornosť venujte dodržiavaniu hygienických návykov detí; ich pohyb po kúpalisku majte pod kontrolou
 • AKO SA SPRÁVAŤ NA KÚPALISKU - prehľadný zoznam odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky

Pamätajte si:

Ochorenie COVID-19 je kvapôčkovou infekciou, ktorá sa šíri kontaktom s nakazenou osobou alebo kontaktom s kontaminovanými povrchmi. V súčasnosti neexistujú dôkazy o tom, že nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 sa môže šíriť vodou na kúpanie. Rizikom na kúpaliskách nie je teda samotná voda, ale zhromažďovanie ľudí, ktorí navyše v bazéne, z pochopiteľných dôvodov, nenosia rúška. Viac infoTU

 


FAQ
FAQ

Odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa prevádzky areálu vodného parku.

Zisti viac
Dovolenka pre návštevníkov zo zahraničia
Dovolenka pre návštevníkov zo zahraničia

Aktuálne platné pravidlá pre vstup na územie Slovenskej Republiky

Zisti viac

Webkamery Bešeňová

V prípade, že chcete nahliadnuť do nášho vodného parku alebo sa chcete presvedčiť o počasí, pozrite si webkamery.

WEBKAMERY

 

Aktuálne informácie a opatrenia vo vodných parkoch. POZOR ZMENA OD 20.9.2021!

INFO