Spoznaj kraj a vyhraj

Máme tu leto, prázdniny a čas vychutnať si naplno oddych, relax, ale aj dobrodružstvo na Slovensku!


Žilinský kraj je dlhodobo jedným z najnavštevovanejších krajov v rámci Slovenska. V minulom roku navštívilo náš kraj 1.316 tis. návštevníkov.

Pre všetkých návštevníkov Žilinského kraja prináša Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj v spolupráci s Turistickým centrom Terchová UTEČZMESTA súťaž Spoznaj kraj, vďaka ktorej môžeš toto leto precestovať krížom-krážom všetky regióny kraja.

Cieľom súťaže je podpora návštevnosti Žilinského kraja, jeho kultúrnych inštitúcií a tiež prírodných atraktivít, kúpeľov a iných zábavných subjektov. Do súťaže sa môžu zapojiť osoby staršie ako 18 rokov, s korešpondenčnou adresou na SR, a ktoré navštívia minimálne 15 miest zo zoznamu na súťažnej karte a získajú pečiatku. Získať pečiatku sa dá na 47 miestach v Žilinskom kraji zakúpením vstupného. Hracie karty nájdete v turistických informačných kanceláriách, v pokladniach kultúrnych zariadení, kúpeľoch a akvaparkoch a tiež si ju môžete vytlačiť zo stránky www.spoznajkraj.sk, kde nájdete aj informácie o súťaži.Všetky eventy

Prezrite si ponuku pripravovaných podujatí a vyberte
si podľa vášho záujmu.

EVENTY