Podnikanie v energetike


POVOLENIE NA PODNIKANIE (ELEKTRINA) - STIAHNUŤ

POVOLENIE NA PODNIKANIE (TEPLO) - STIAHNUŤ

ŠTANDARDY KVALITY T 2017 (A) - STIAHNUŤ

ŠTANDARDY KVALITY T 2017 (B) - STIAHNUŤ

ŠTANDARDY KVALITY T 2018 - STIAHNUŤ

PODIEL DODÁVKY TEPLA 2018 - STIAHNUŤ

CELKOVÁ ÚČINNOSŤ VÚ KVET 2018 - STIAHNUŤ

EVIDENCIA ŠTANDARDOV KVALITY ZA OBLASŤ TEPLO - STIAHNUŤ

EI URSO T ŠK 2021 - STIAHNUŤ

EI ZVEREJNENIE ÚDAJOV 2020 - STIAHNUŤ

EI URSO Potvrdenie o povode el. z VU KVET 2020 - STIAHNUŤ

EI URSO T ŠK 2022 - STIAHNUŤ

EI ZVEREJNENIE ÚDAJOV E a T 2022 - STIAHNUŤ

POTVRDENIE O POVÔDE E z VÚ KVET 2022 - STIAHNUŤ

EI URSO T CENOVÉ ROZHODNUTIE 2022 - STIAHNUŤ

 

EI URSO CENOVÉ ROZHODNUTIE 2017-2021 KGJ - STIAHNUŤ

EI URSO POTVRDENIE O PÔVODE EL. Z VÚ KVET ZA 2019 - STIAHNUŤ

EI URSO T CENOVÉ ROZHODNUTIE 2017-2021 - STIAHNUŤ

EI URSO T ŠK 2019 - STIAHNUŤ

EI ZVEREJNENIE ÚDAJOV E a T 2019 - STIAHNUŤ

EI URSO T ŠK 2021 - STIAHNUŤ

EI ZVEREJNENIE ÚDAJOV E a T 2021 - STIAHNUŤ

POTVRDENIE O POVÔDE E z VÚ KVET 2021 - STIAHNUŤ


Milí návštevníci, dovoľte, aby sme Vás informovali o skrátenej prevádzkovej dobe v dňoch 6. a 13.12.2023. Vodný park bude otvorený do 17:00.